Fizioterapeut Beograd

Fizioterapeut Beograd je sajt posvećen fizikalnoj terapiji. Izrada sajta je u toku. Na sajtu Fizioterapeut Beograd ćemo vremenom objavljivati sve više i više tekstova iz domena rada fizioterapeuta. Nadamo se da ćete ubuduće sve što Vas zanima u vezi fizikalne terapije u Beogradu naći na sajtu Fizioterapeut Beograd.

 Fizioterapeut Beograd

Fizioterapeut je zdravstveni radnik koji uz pomoć metoda fizikalne terapije unapređuje sposobnosti čoveka i omogućuje njihovu rehabilitaciju u slučaju oštećenja. U nastavku Vam predstavljamo neke od karakteristika zanimanja fizioterapeuta.

Fizioterapeuti svoja znanja i veštine uče tokom četvorogodišnjeg programa obrazovanja na Univerzitetu. Beograd je veliki univerzitetski centar u Srbiji gde se fizikalna terapija vrlo ozbiljno izučava od strane budućih fizioterapeuta. 

Fizioterapeut je obučen da svoj posao obavlja ili samostalno ili kao deo tima. 

Fizioterapeut ima sledeće dužnosti: da procenjuje zdravstveno stanje bolesnika, planira rad sa njim, primeni odgovarajuću fizikalnu terapiju, stalno prati bolesnikovo stanje pri fizikalnoj terapiji, prilagođava terapijski program shodno razvoju bolesnikovog stanja tokom terapije, motiviše i nauči bolesnika kako da samostalno izvodi vežbe, podučava bolesnika kako da koristi pomagala i primeni odgovarajuću masažu (dodirom, strujom, toplotom, hladnoćom ili ultrazvukom). 

Fizioterapeuti svojim zalaganjem povećavaju pokretljivost, ublažavaju bol i sprečavaju ili ublažavaju trajne posledice bolesti i povreda. Fizioterapeuti najčešće rade sa bolesnicima koji imaju povrede glave i kičme, razne prelome, upalu zglobova, moždani udar, bolove u leđima, ali i sa onima koji imaju oštećenja nervnog sistema, disajnog sistema, krvotoka i drugih organskih sistema. Fizioterapeuti tako rade vrlo važan i odgovoran posao. 

Dobar fizioterapeut bi trebalo da bude: strpljiv, komunikativan, sa dobrom moći zapažanja, sposoban da razume pacijenta, da mu da stručnu podršku, da ga motiviše, a u zavisnosti od metoda fizikalne terapije koji primenjuje, ponekad i da bude vrlo izdržljiv i u dobroj kondiciji.

Fizikalna terapija koja se sprovodi od strane fizioterapeuta će biti opisana na sajtu Fizioterapeut Beograd.

 Fizikalna terapija Beograd

Fizikalna terapija je jedan od najstarijih delova medicine. Još su stari Grci, Rimljani i Egipćani koristili određene fizikalne agense u lečenju. Razvojem savremene medicine broj fizikalnih agensa i vrsta energije koji se primenjuju u fizikalnoj terapiji se znatno povećao. Savremena fizikalna terapija se u odnosu na vrstu agensa ili energije koja se koristi u lečenju deli na sledeće oblasti: 

  • elektroterapija, 
  • fototerapija, 
  • sonoterapija, 
  • magnetoterapija, 
  • termoterapija i krioterapija, 
  • hidroterapija, 
  • kineziterapija, 
  • mehanoterapija. 

Sve ove vrste fizikalne terapije se primenjuju u Beogradu. 

Elektroterapija je metod fizikalne terapije kod kojega se koriste razne vrste struja u lečenju bolesnika (galvanska struja, dijadinamička struja, interferentna struja, eksponencijalne struje, itd.). Fototerapija podrazumeva primenu svetlosti različite talasne dužine pomoću različitih uređaja kao što su: infracrvena lampa, bioptron lampa i laser. Sonoterapija podrazumeva takvu metodu fizikalne terapije kod koje se kao fizički agens koristi terapijski ultrazvuk. Magnetoterapija je fizikalna terapija uz pomoć magneta različite jačine koja ima vrlo široku primenu. Kod termoterapije se koristi toplota, a kod krioterapije hladnoća kao fizički agens koji dovodi do poboljšanja kod pacijenta. Hidroterapija podrazumeva primenu vode ili neke druge vrste terapije u vodi u svrhu rehabilitacije pacijenta. 

Kineziterapija i mehanoterapija podrazumevaju lečenje pokretom (vežbe) ili dodirom (masaža), i kao takvi mogu zahtevati veliku izdržljivost i dobru kondiciju fizioterapeuta koji sprovodi te metode fizikalne terapije.